Kodutud.com  
Alla
   

Postita vastus
Kes saavad postitada? Kõik liikmed võivad teha uusi teemasid ja kõik liikmed võivad vastata.
Kasutajanimi:  Soovite registreeruda?
Salasõna:  Unustasid salasõna?
Teema: (soovi korral)
BB koodi vormindamine:
Tavaline
Edasijõudnud
Abi

Sisesta rasvane tekst Sisesta kaldus tekst Sisesta allajoonitud tekst Sisesta keskelasuv tekst Sisesta hüperlink Sisesta meililink Sisesta pilt Sisesta koodiformaadis tekst Sisesta tsiteeritud tekst
Sisu:
HTML on Väljas
Emotikonid on Sees
BB kood on Sees
[img] kood on Väljas
:) :( :D :lol:
;) :cool: :mad: :o
:P :nb: :ass: :sniff:
:no: :yes: :kiss: :bisou:
:duh: :grin: :rolleyes: :yawn:
:puzzled: :eureka: :bouncing:

Keela emotikonid?
Kasutada allkirja?
Keela BB kood?
Kas teavitada e-mailiga uutest postitustest?


Teema ülevaade
Olemuslik

postitatud 19.01.2022 kell 08:38

19.01.2022 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 25. PEATÜKK Sündimise ja järgneva nädala mäletamine.

Lühikirjeldus: Meenutamise metoodika ja protsessi detailne kirjeldus. Infodimensiooni lühikäsitlus. Sündimise protsessi vältel ja järgnevatel päevadel on sinu hing suures osas kehast väljas. Jälgib tähelepanelikult sinu läheduses olevaid inimesi ja ümbrust. Esineb keha ja hinge selgelt eristatav duaalsus ning sünkroonne põimitus ja koostöö. Hinge eesmärk on tagada vastsündinu elu jätkumine.

Head uudistamist ja lugemist!


Olemuslik

postitatud 12.01.2022 kell 09:41

12.01.2022 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 24. PEATÜKK Juhataja jutul. Mäletamise süvakirjeldus (2). Lasteaia lõpetamine (4).

Lühikirjeldus: Meenutamise metoodika ja protsessi detailne kirjeldus. Hinge ja taju jaoks ei oma aeg tähendust. Erinevate ajastute, olekute ja dimensioonide vahel saad liigelda momentaalselt või peaaegu ühel ja samal hetkel.

Head uudistamist ja lugemist!


Olemuslik

postitatud 05.01.2022 kell 08:35

05.01.2022 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 23. PEATÜKK Mäletamise süvakirjeldus (1). Lasteaia lõpetamine (3).

Lühikirjeldus: Meenutamise metoodika ja protsessi detailne kirjeldus. Mäletamine võib tuua sinu saatuses esile üllatavaid võimalikke ettemääratud põhjuslikke seoseid. Võid kogeda enda olulisust mateeria ja immateriaalsuse koostoimimise süsteemist.

Head uudistamist ja lugemist!


Olemuslik

postitatud 29.12.2021 kell 19:01

28.12.2021 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 22. PEATÜKK Teise inimese eluliste minevikuliste episoodide külastamine. Lahkunud naise hinge ja taju autentne kogemine. Lasteaia lõpetamine (2).

Lühikirjeldus: Ärkvel oleku ja uinumise staadium N1 võib luua kanali ühendumaks immateriaalsusega ja/või infodimensiooniga. N1 meetod võib aktiveerida ja tugevdada sinu immateriaalsusest pärinevaid tajuliike ning võimeid oluliselt. Võib luua eripäraseid võimalusi ja oskuseid, mis inimesel esinevad tavapäraselt piiratult.

Head uudistamist ja lugemist!


Olemuslik

postitatud 27.12.2021 kell 14:08

25.12.2021 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 21. PEATÜKK Lõuna ajal enam magama ei pea. Lasteaia lõpetamine.

Lühikirjeldus: 6-aastasel lapsel on tavapäraselt ülekaalus RM-põhine maailmakäsitlus, kuid immateriaalsusest pärinevad tajuliigid võivad jätkuvalt esineda. Mäletamise protsessi tutvustus, mida järgides on võimalik samm-sammult varajasemat lapsepõlve meenutada. Mälu, info ja infodimensiooni (ID) põgus käsitlemine.

Head uudistamist ja lugemist!


Olemuslik

postitatud 21.12.2021 kell 11:09

21.12.2021 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 20. PEATÜKK Saatus võib olla ettemääratud, mida toetavad elulised sündmused.

Lühikirjeldus: Oletan, et iga inimene võib analüüsida enda käesolevat isiklikku elu ja leida põhjuslikke ootamatuid ning üllatavaid seoseid, mis võivad viidata eelmistele reinkarnatsioonidele. Vajadusel kasuta oma mitmekesist ja võimekat tajumehhanismi! Eluliste näidete kirjeldus.

Head uudistamist ja lugemist!


Olemuslik

postitatud 18.12.2021 kell 10:36

18.12.2021 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 19. PEATÜKK Reaal-materialistliku käsitluse kinnistumine ja füüsilise maailma väljakutsed.

Lühikirjeldus: Klassikalised, pealtnäha lihtsad, kuid sisult keerulised elulised RM-põhised valikud, mis mõjutavad inimesi kümneid aastaid või kuni surmani.

Head uudistamist ja lugemist!


Olemuslik

postitatud 14.12.2021 kell 11:51

14.12.2021 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 18. PEATÜKK Keeruliste olukordade lahendamisel võib su hing tulla selgitustega appi

Lühikirjeldus: Mõned elulised näited, kus otsuste langetamisel on oluline roll hinge poolt esitatud näpunäidetel, et vältida võimalikke eluohtlikke olukordi. Põgus mateeria, immateriaalsuse ja infodimensiooni koosmõju toimivuse seletus.

Head uudistamist ja lugemist!


Olemuslik

postitatud 11.12.2021 kell 09:06

11.12.2021 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 17. PEATÜKK Tüdrukute hingelise põhiolemuse momentaalne tajumine

Lühikirjeldus: Teise inimese hingelise põhiolemuse tajumine võib hingeliste puudutuste intensiivsuse tõttu muutuda otsesuhtluseks enda igavikulise hingega, mis tagab teise osapoole laiahaardelise mõistmise. Võimendunud taju võib tuua esile hingemälu seikasid sinu eelnevatest eludest. Miks on hingelised puudutused head ja vajalikud?

Head uudistamist ja lugemist!


Olemuslik

postitatud 07.12.2021 kell 11:11

07.12.2021 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 16. PEATÜKK Lapsena arutled, kelleks sa täiskasvanuna tahad saada? Intuitsiooni käsitlemine

Lühikirjeldus: Millist osa mängib RM- ja HI-olemus intuitsiooni kujunemises? Intuitsiooni kirjeldus eluliste näidete varal ja lahtimõtestamine. Miks intuitsioon on vajalik ja selle võimalik defineerimine.

Head uudistamist ja lugemist!


Olemuslik

postitatud 04.12.2021 kell 15:29

04.12.2021 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 15. PEATÜKK Harku-järve lastepäevakodu suurte laste rühm. Esimene sõber. Põgus mõtisklus mateeria ja immateriaalsuse sidususest.

Lühikirjeldus: Olukordade kirjeldus, mil hingelis-immateriaalne (HI) käsitlus on tagaplaanil ja reaal-materialistlik (RM) esiplaanil. Teise inimese hingelise põhiolemuse ootamatu tajumine.


Olemuslik

postitatud 30.11.2021 kell 08:22

30.11.2021 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 14. PEATÜKK Pudikeele ja telepaatia kasutamine imikute ning väikelaste suurepäraseks mõistmiseks vanemaks saades kaob.
Lühikirjeldus: Kolme väikelapse elulised näited, millal ja miks oskus pudikeeles kõneleda ning võime telepaatiliselt suhelda kaob või ei ole üldse esinenud.


Olemuslik

postitatud 27.11.2021 kell 14:05

27.11.2021 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 13. PEATÜKK Pudikeel arendab ja treenib hingelis-immateriaalseid oskuseid

Pudikeele ja vastastikuse telepaatilise kommunikatsiooni sage praktiseerime arendab väikelast hingeliselt ehk treenimine teeb meistriks.

Teema laiendus ja tagasihoidlik filosoofiline mõtisklus täiskasvanu pilgu läbi.


Olemuslik

postitatud 23.11.2021 kell 08:35

23.11.2021 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 12. PEATÜKK Väikelapsed on vajadusel meisterlikud manipuleerijad.

Eluline olukorra kirjeldus pudikeele vajaduspõhisest kasutamisest. 1,5 ja ligi 5 aastase lapse omavaheline manipulatsioon emotsionaalsete väärtuste saamise eesmärgil.


Olemuslik

postitatud 20.11.2021 kell 07:56

20.11.2021 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 11. PEATÜKK Imiku olemuse, nutu ja häälitsuste sisuline mõistmine distantsilt.

Imiku nutt ja jonn on informatsiooni edastamine või sõltuvalt olukorrast sisuline ning loogilise ülesehitusega kõne, millest paljud väikelapsed suudavad aru saada. Seega täiskasvanul ei ole mõistlik titat alahinnata, vaid suhtuda temasse kui üsnagi võrdsesse partnerisse...

Head tutvumist ja lugemist!


Olemuslik

postitatud 16.11.2021 kell 19:40

16.11.2021 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 10. PEATÜKK Harku-järve lastepäevakodu suurte laste rühm.

Osadel väikelastel esineb võime ja oskus suhelda nn salakeeles, mis koosneb väga keerulistest häälitsuste kombinatsioonist, mida saab nimetada omaette keeleoskuseks. Aru saamine põhineb hingede vastastikusele nn telepaatilisele kommunikatsioonile. Edasi juba lähemalt raamatust!

Head uudistamist ning lugemist!


Olemuslik

postitatud 13.11.2021 kell 17:47

13.11.2021 veebiraamatu "Hinge olemus ja eksistents" https://olemuslik.wordpress.com/ ilmus järgmine 9. PEATÜKK Vikimõisa hingede ja ehitiste, lähipiirkonna objektide ja ümbruskonna tervikuna tajumine.

Kirjeldatakse surnud inimeste hingede ilmnemist mentaalselt ja visuaalselt; erinevate hoonete ja ehitiste täielikku või osalist tajumist, üksikdetailide tunnetamist. Mil moel tajutakse puid, suuri kive ja piirkondi? Lahatakse põgusalt energiavälja ja aja olemust. Kõrvutatakse kahte unenägu tegeliku reaalsusega. Ja muud pikemas ning põhjalikumas paljude fotodega illustreeritud esitluses!

Head uudistamist ning lugemist!


Olemuslik

postitatud 06.11.2021 kell 09:28

6. novembril ilmus veebiraamatu https://olemuslik.wordpress.com/ seitsmes peatükk, mis kirjeldab värvikalt ja humoorikalt 3-aastase väikemehe seikluseid sugulase pulmas. Pealtnäha igavalt alanud koosviibimine võtab tuure üles ja leiab väljundi lapselike eripalgeliste mõttemustrite keerulises rägastikus, kust väljapääs näikse olema ilmvõimatu...

Head lugemist!


Olemuslik

postitatud 30.10.2021 kell 07:32

Just ilmus ahjusoe uus pala https://olemuslik.wordpress.com/

Artikkel kirjeldab 3 aastase poisi esimest loomaaia külastust, mida võtab suure tõsiduse ja pühendumisega. Tal on jätkuvalt olemas võime ja mida pole unustanud, mis pärineb immateriaalsest dimensioonist, kuidas tunnetada lindude ja loomade hingi ning nendega telepaatilisel teel suhelda.

Samuti on näide koeraga vaimsel teel kommunikeerumisest ja mis sellest kõigest lõpuks saab. Esmakordselt püüan nähtuste seletamisel ja tõlgendamisel appi võtta filosoofilised lähtepunktid, mida võib mõista kui populaarteaduslikke.


Olemuslik

postitatud 23.10.2021 kell 17:47

Registreerumisel tekkis näpukas ja profiilis on kirjas naine. Ei leidnud kohta, kus kohast saaks muuta. Olen ikkagi Mees. Võta või jäta!

Lehekülje avamisest on nädal möödas ja mõned lugejad on tänaseks tekkinud, mis on väga positiivne. Järeldan, et pakutav info on vajalik.

Täna ilmus uus artikkel (K-3), mis kirjeldab väikelapse erinevaid elamusi lasteaias. Nende hulgas esinevad ka nn lähedased kokkupuuted enese hingega.

Head lugemist!


Olemuslik

postitatud 19.10.2021 kell 17:26

Euroopalikus kultuuriruumis pööratakse kvaliteetsele hingeharidusele minu subjektiivsel hinnangul suhteliselt vähe tähelepanu. Iseenesest on mõistetav. Ongi ju lääne ühiskond tänu reaal-materialistlikule käsitlusele sedavõrd hästi tehnoloogiliselt arenenud ehk pühendatud aeg on enamuses jaotunud käega katsutavate asjade loomiseks. Samal ajal paljusid inimesi vaevab stress ja pinge ning enese mõttedki võivad olla koormaks...

Isiklikult leian, et üks olulisi tegureid hingerahu tekitamisel on julgus liita oma mõttemustrite korvi ka hingelis-immateriaalse maailma käsitlus. Tulemuseks indiviidi sisekaemus muutub laiahaardelisemaks, sügavamaks, mitmekesisemaks ja tasakaalukamaks. Loetelu võib jätkata.

Nende teemade üle olen alustanud kirjutamist laiemas ruumis kui üksik lauasahtel. Esimesed read olen kirja pannud ja samm-sammult tuleb mõtisklusi juurde: https://olemuslik.wordpress.com/

NB! Lugemine on tasuta ja sisse logima ei pea! Tegemist ei ole toote ega teenuse müügiga!

Seega head lugemist! Iga mõttevahetus on siia foorumisse oodatud!go to top
Esileht | Foorumid | Jututuba | Galerii | Ajaviide | Otsing | Tänased teemad


Kasutajatugi: info@kodutud.com - Kasutustingimused
23 päringut, mis võtsid aega 0.0166690 sekundit