Kodutud.com
  Kodutud.com » Kasutustingimused ja privaatsus
Kasutustingimused

* Kodutud.com on tasuta täiskasvanuile mõeldud veebikeskkond

* Kodutud.com sisu luuakse kasutajate poolt, seega ei saa me garanteerida lehel leiduva info asjakohasust, õigsust ning täpsust. Samuti ei võta me vastutust meie lehel leiduva info tekitatud otsese ega kaudse kahju eest. Siiski anname oma parima, et info oleks võimalikult täpne.

* Kodutud.com ei vastuta kasutajate poolt sisestatud kommentaaride ning kuulutuste eest.

* Kodutud.com meeskonnal on õigus muuta või kustutada oma subjektiivse arvamuse kohaselt kasutajate poolt üles laetud materjale, mis ei vasta konkreetse mooduli reeglitele või headele tavadele.

* Kodutud.com'i materjale reprodutseerides, kopeerides, tsiteerides ja levitades tuleb alati viidata kodutud.com'ile.

* Kodutud.com võib ette teatamata kasutustingimusi muuta.

Privaatsus

* Kodutud.com kasutajaks registreerudes peate te sisestama veidi isiklikke andmeid. Kohustuslik on sisestada Teie kehtiv e-posti aadress ning Teie sugu, teiste isiklike andmete sisestamine või mittesisestamine jääb teie enda otsustada. Hiljem ei saa te muuta või uuendada vaid oma soolise kuuluvuse andmeid ning kasutajanime.

* Kõik registreeritud kasutaja profiilis olevad andmed on nähtavad teistele kasutajatele, vaid e-posti aadressi avalikustamine on vabatahtlik.

* Kodutud.com uudiskirja saamine e-posti aadressile on vabatahtlik. Turvariskide vältimiseks võib kodutud.com siiski erandkorras saata hoiatava uudiskirja ka neile, kes ei ole endale uudiskirja saatmist lubanud.

* Kodutud.com'i kontot ei ole võimalik sulgeda, olemasolevaid kuulutusi, arvamusi, kommentaare ei ole võimalik kustutada.

* Kodutud.com ei edasta teie kohta kogutud infot kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on seadusega ette nähtud, või oluline kodutud.com'i kasutajate privaatsuse kaitseks.

* Kodutud.com salvestab teie arvutisse küpsised (cookied), mis aitavad kodutud.com portaalil teid hiljem ära tunda. Need on teie arvutile täiesti ohutud.
Kodutud.com » Kasutustingimused ja privaatsus Üles
Esileht | Foorumid | Jututuba | Galerii | Uudised | Ajaviide | Otsing | Tänased teemad

Kasutajatugi ning info: info@kodutud.com
15 päringut, mis võtsid aega 0.0065920 sekundit