Board logo

Inimene ja hing
Olemuslik - 19.10.2021 kell 17:26

Euroopalikus kultuuriruumis pööratakse kvaliteetsele hingeharidusele minu subjektiivsel hinnangul suhteliselt vähe tähelepanu. Iseenesest on mõistetav. Ongi ju lääne ühiskond tänu reaal-materialistlikule käsitlusele sedavõrd hästi tehnoloogiliselt arenenud ehk pühendatud aeg on enamuses jaotunud käega katsutavate asjade loomiseks. Samal ajal paljusid inimesi vaevab stress ja pinge ning enese mõttedki võivad olla koormaks...

Isiklikult leian, et üks olulisi tegureid hingerahu tekitamisel on julgus liita oma mõttemustrite korvi ka hingelis-immateriaalse maailma käsitlus. Tulemuseks indiviidi sisekaemus muutub laiahaardelisemaks, sügavamaks, mitmekesisemaks ja tasakaalukamaks. Loetelu võib jätkata.

Nende teemade üle olen alustanud kirjutamist laiemas ruumis kui üksik lauasahtel. Esimesed read olen kirja pannud ja samm-sammult tuleb mõtisklusi juurde: https://olemuslik.wordpress.com/

NB! Lugemine on tasuta ja sisse logima ei pea! Tegemist ei ole toote ega teenuse müügiga!

Seega head lugemist! Iga mõttevahetus on siia foorumisse oodatud!


Olemuslik - 23.10.2021 kell 17:47

Registreerumisel tekkis näpukas ja profiilis on kirjas naine. Ei leidnud kohta, kus kohast saaks muuta. Olen ikkagi Mees. Võta või jäta!

Lehekülje avamisest on nädal möödas ja mõned lugejad on tänaseks tekkinud, mis on väga positiivne. Järeldan, et pakutav info on vajalik.

Täna ilmus uus artikkel (K-3), mis kirjeldab väikelapse erinevaid elamusi lasteaias. Nende hulgas esinevad ka nn lähedased kokkupuuted enese hingega.

Head lugemist!


Olemuslik - 30.10.2021 kell 07:32

Just ilmus ahjusoe uus pala https://olemuslik.wordpress.com/

Artikkel kirjeldab 3 aastase poisi esimest loomaaia külastust, mida võtab suure tõsiduse ja pühendumisega. Tal on jätkuvalt olemas võime ja mida pole unustanud, mis pärineb immateriaalsest dimensioonist, kuidas tunnetada lindude ja loomade hingi ning nendega telepaatilisel teel suhelda.

Samuti on näide koeraga vaimsel teel kommunikeerumisest ja mis sellest kõigest lõpuks saab. Esmakordselt püüan nähtuste seletamisel ja tõlgendamisel appi võtta filosoofilised lähtepunktid, mida võib mõista kui populaarteaduslikke.


Olemuslik - 06.11.2021 kell 09:28

6. novembril ilmus veebiraamatu https://olemuslik.wordpress.com/ seitsmes peatükk, mis kirjeldab värvikalt ja humoorikalt 3-aastase väikemehe seikluseid sugulase pulmas. Pealtnäha igavalt alanud koosviibimine võtab tuure üles ja leiab väljundi lapselike eripalgeliste mõttemustrite keerulises rägastikus, kust väljapääs näikse olema ilmvõimatu...

Head lugemist!


Olemuslik - 13.11.2021 kell 17:47

13.11.2021 veebiraamatu "Hinge olemus ja eksistents" https://olemuslik.wordpress.com/ ilmus järgmine 9. PEATÜKK Vikimõisa hingede ja ehitiste, lähipiirkonna objektide ja ümbruskonna tervikuna tajumine.

Kirjeldatakse surnud inimeste hingede ilmnemist mentaalselt ja visuaalselt; erinevate hoonete ja ehitiste täielikku või osalist tajumist, üksikdetailide tunnetamist. Mil moel tajutakse puid, suuri kive ja piirkondi? Lahatakse põgusalt energiavälja ja aja olemust. Kõrvutatakse kahte unenägu tegeliku reaalsusega. Ja muud pikemas ning põhjalikumas paljude fotodega illustreeritud esitluses!

Head uudistamist ning lugemist!


Olemuslik - 16.11.2021 kell 19:40

16.11.2021 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 10. PEATÜKK Harku-järve lastepäevakodu suurte laste rühm.

Osadel väikelastel esineb võime ja oskus suhelda nn salakeeles, mis koosneb väga keerulistest häälitsuste kombinatsioonist, mida saab nimetada omaette keeleoskuseks. Aru saamine põhineb hingede vastastikusele nn telepaatilisele kommunikatsioonile. Edasi juba lähemalt raamatust!

Head uudistamist ning lugemist!


Olemuslik - 20.11.2021 kell 07:56

20.11.2021 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 11. PEATÜKK Imiku olemuse, nutu ja häälitsuste sisuline mõistmine distantsilt.

Imiku nutt ja jonn on informatsiooni edastamine või sõltuvalt olukorrast sisuline ning loogilise ülesehitusega kõne, millest paljud väikelapsed suudavad aru saada. Seega täiskasvanul ei ole mõistlik titat alahinnata, vaid suhtuda temasse kui üsnagi võrdsesse partnerisse...

Head tutvumist ja lugemist!


Olemuslik - 23.11.2021 kell 08:35

23.11.2021 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 12. PEATÜKK Väikelapsed on vajadusel meisterlikud manipuleerijad.

Eluline olukorra kirjeldus pudikeele vajaduspõhisest kasutamisest. 1,5 ja ligi 5 aastase lapse omavaheline manipulatsioon emotsionaalsete väärtuste saamise eesmärgil.


Olemuslik - 27.11.2021 kell 14:05

27.11.2021 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 13. PEATÜKK Pudikeel arendab ja treenib hingelis-immateriaalseid oskuseid

Pudikeele ja vastastikuse telepaatilise kommunikatsiooni sage praktiseerime arendab väikelast hingeliselt ehk treenimine teeb meistriks.

Teema laiendus ja tagasihoidlik filosoofiline mõtisklus täiskasvanu pilgu läbi.


Olemuslik - 30.11.2021 kell 08:22

30.11.2021 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 14. PEATÜKK Pudikeele ja telepaatia kasutamine imikute ning väikelaste suurepäraseks mõistmiseks vanemaks saades kaob.
Lühikirjeldus: Kolme väikelapse elulised näited, millal ja miks oskus pudikeeles kõneleda ning võime telepaatiliselt suhelda kaob või ei ole üldse esinenud.


Olemuslik - 04.12.2021 kell 15:29

04.12.2021 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 15. PEATÜKK Harku-järve lastepäevakodu suurte laste rühm. Esimene sõber. Põgus mõtisklus mateeria ja immateriaalsuse sidususest.

Lühikirjeldus: Olukordade kirjeldus, mil hingelis-immateriaalne (HI) käsitlus on tagaplaanil ja reaal-materialistlik (RM) esiplaanil. Teise inimese hingelise põhiolemuse ootamatu tajumine.


Olemuslik - 07.12.2021 kell 11:11

07.12.2021 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 16. PEATÜKK Lapsena arutled, kelleks sa täiskasvanuna tahad saada? Intuitsiooni käsitlemine

Lühikirjeldus: Millist osa mängib RM- ja HI-olemus intuitsiooni kujunemises? Intuitsiooni kirjeldus eluliste näidete varal ja lahtimõtestamine. Miks intuitsioon on vajalik ja selle võimalik defineerimine.

Head uudistamist ja lugemist!


Olemuslik - 11.12.2021 kell 09:06

11.12.2021 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 17. PEATÜKK Tüdrukute hingelise põhiolemuse momentaalne tajumine

Lühikirjeldus: Teise inimese hingelise põhiolemuse tajumine võib hingeliste puudutuste intensiivsuse tõttu muutuda otsesuhtluseks enda igavikulise hingega, mis tagab teise osapoole laiahaardelise mõistmise. Võimendunud taju võib tuua esile hingemälu seikasid sinu eelnevatest eludest. Miks on hingelised puudutused head ja vajalikud?

Head uudistamist ja lugemist!


Olemuslik - 14.12.2021 kell 11:51

14.12.2021 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 18. PEATÜKK Keeruliste olukordade lahendamisel võib su hing tulla selgitustega appi

Lühikirjeldus: Mõned elulised näited, kus otsuste langetamisel on oluline roll hinge poolt esitatud näpunäidetel, et vältida võimalikke eluohtlikke olukordi. Põgus mateeria, immateriaalsuse ja infodimensiooni koosmõju toimivuse seletus.

Head uudistamist ja lugemist!


Olemuslik - 18.12.2021 kell 10:36

18.12.2021 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 19. PEATÜKK Reaal-materialistliku käsitluse kinnistumine ja füüsilise maailma väljakutsed.

Lühikirjeldus: Klassikalised, pealtnäha lihtsad, kuid sisult keerulised elulised RM-põhised valikud, mis mõjutavad inimesi kümneid aastaid või kuni surmani.

Head uudistamist ja lugemist!


Olemuslik - 21.12.2021 kell 11:09

21.12.2021 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 20. PEATÜKK Saatus võib olla ettemääratud, mida toetavad elulised sündmused.

Lühikirjeldus: Oletan, et iga inimene võib analüüsida enda käesolevat isiklikku elu ja leida põhjuslikke ootamatuid ning üllatavaid seoseid, mis võivad viidata eelmistele reinkarnatsioonidele. Vajadusel kasuta oma mitmekesist ja võimekat tajumehhanismi! Eluliste näidete kirjeldus.

Head uudistamist ja lugemist!


Olemuslik - 27.12.2021 kell 14:08

25.12.2021 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 21. PEATÜKK Lõuna ajal enam magama ei pea. Lasteaia lõpetamine.

Lühikirjeldus: 6-aastasel lapsel on tavapäraselt ülekaalus RM-põhine maailmakäsitlus, kuid immateriaalsusest pärinevad tajuliigid võivad jätkuvalt esineda. Mäletamise protsessi tutvustus, mida järgides on võimalik samm-sammult varajasemat lapsepõlve meenutada. Mälu, info ja infodimensiooni (ID) põgus käsitlemine.

Head uudistamist ja lugemist!


Olemuslik - 29.12.2021 kell 19:01

28.12.2021 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 22. PEATÜKK Teise inimese eluliste minevikuliste episoodide külastamine. Lahkunud naise hinge ja taju autentne kogemine. Lasteaia lõpetamine (2).

Lühikirjeldus: Ärkvel oleku ja uinumise staadium N1 võib luua kanali ühendumaks immateriaalsusega ja/või infodimensiooniga. N1 meetod võib aktiveerida ja tugevdada sinu immateriaalsusest pärinevaid tajuliike ning võimeid oluliselt. Võib luua eripäraseid võimalusi ja oskuseid, mis inimesel esinevad tavapäraselt piiratult.

Head uudistamist ja lugemist!


Olemuslik - 05.01.2022 kell 08:35

05.01.2022 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 23. PEATÜKK Mäletamise süvakirjeldus (1). Lasteaia lõpetamine (3).

Lühikirjeldus: Meenutamise metoodika ja protsessi detailne kirjeldus. Mäletamine võib tuua sinu saatuses esile üllatavaid võimalikke ettemääratud põhjuslikke seoseid. Võid kogeda enda olulisust mateeria ja immateriaalsuse koostoimimise süsteemist.

Head uudistamist ja lugemist!


Olemuslik - 12.01.2022 kell 09:41

12.01.2022 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 24. PEATÜKK Juhataja jutul. Mäletamise süvakirjeldus (2). Lasteaia lõpetamine (4).

Lühikirjeldus: Meenutamise metoodika ja protsessi detailne kirjeldus. Hinge ja taju jaoks ei oma aeg tähendust. Erinevate ajastute, olekute ja dimensioonide vahel saad liigelda momentaalselt või peaaegu ühel ja samal hetkel.

Head uudistamist ja lugemist!


Olemuslik - 19.01.2022 kell 08:38

19.01.2022 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 25. PEATÜKK Sündimise ja järgneva nädala mäletamine.

Lühikirjeldus: Meenutamise metoodika ja protsessi detailne kirjeldus. Infodimensiooni lühikäsitlus. Sündimise protsessi vältel ja järgnevatel päevadel on sinu hing suures osas kehast väljas. Jälgib tähelepanelikult sinu läheduses olevaid inimesi ja ümbrust. Esineb keha ja hinge selgelt eristatav duaalsus ning sünkroonne põimitus ja koostöö. Hinge eesmärk on tagada vastsündinu elu jätkumine.

Head uudistamist ja lugemist!


Olemuslik - 26.01.2022 kell 14:35

26.01.2022 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 26. PEATÜKK Sünnijärgsed nädalad ja kuud.

Lühikirjeldus: Nime panemine võib tekitada elu esimese reaal-materialistliku (RM) tarkuse ja kogemuse, mis loob väga hõreda filtri sinu hingelis-immateriaalse ning igavikulise hinge olemuse ja tema oskuste ning võimete avaldumise ette. RM-põhine filter muutub ajaga tihedamaks, mis omakorda on sõltuvuses indiviidist. Hing jätkab sinu aktiivset jälgimist, hoolitsemist ja hoiatamist. Täiendav mäletamise selgitamine.

Head uudistamist ja lugemist!


Olemuslik - 02.02.2022 kell 17:28

02.02.2022 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 27. PEATÜKK Aja- ja koduloolase Heino Gustavsoni (1923-2005) poolt pildistatud ühe foto lugu kohalikus kultuuriloolises pildis. H. Gustavsoni ja Augusti mälestuseks.

Lühikirjeldus: Iga eluline sündmus sinu eluteel on põhjuslik, mis mõjutab sind suuremal või vähemal määral. Enda saatust analüüsides võid jõuda alguspunktideni, kus, millal ja miks miskit alguse sai.

Head uudistamist ja lugemist!


Olemuslik - 09.02.2022 kell 09:31

09.02.2022 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 28. PEATÜKK - Info üleküllus. Vaba tahe - põhjus - tagajärg.

Lühikirjeldus: Liigse info problemaatika selgitamine ja sinu roll selles. Kas ettemääratuse tingimustes on vaba tahe võimalik? Vaba tahte, põhjuse ja tagajärje olemuse teoreetiline kirjeldus ning isikliku saatusega sidumine. Küsimused ja vastused.

Head uudistamist ja lugemist!


Olemuslik - 16.02.2022 kell 09:06

16.02.2022 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 29. PEATÜKK - Vladimir Putin unenägudes.

Lühikirjeldus: Osa unenägusid võib olla ennustava iseloomuga. Kahe kunagi nähtud une sidumine tulevikus aset leidvate keeruliste poliitiliste või sõjaliste sündmustega.

Head uudistamist ja lugemist!


Olemuslik - 24.02.2022 kell 08:32

24.02.2022 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 30. PEATÜKK - Tegelik füüsiline elu võib häirida intuitsiooni ilmnemist ja enda hinge avaldumist.

Lühikirjeldus: Elulised näited ja arutelu, et füüsilise maailma olemus tõukab hingelise maailma tahaplaanile.

Rahu ja head vabariigi aastapäeva!


Olemuslik - 02.03.2022 kell 08:44

02.03.2022 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 31. PEATÜKK -Sõda, hukatus ja surm õpetavad-

Lühikirjeldus: Teoreetiline lähenemine ühe aspekti lõikes, mil moel võib sõda üksikindiviidi ja inimkonda mõjutada?

Hingerahu soovides!


Olemuslik - 09.03.2022 kell 08:31

09.03.2022 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 32. PEATÜKK Koolikiusamine.

Lühikirjeldus: Kuidas kiusamine saab alguse, selle mõju hingelisel ja füüsilis-materiaalsel tasapinnal ning detailide seletus. Kahetsemise ja andestamise põgus käsitlus.

Hingerahu soovides!


Olemuslik - 16.03.2022 kell 08:30

16.03.2022 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 33. PEATÜKK Mõtisklused enesetapust ja suitsiidikatse aktiveerivad hinge jõulise avaldumise.

Poisi katsetused leida lahendusi, kuidas säilitada eneseväärikus ja inimlikkus despootlikkus ning toksilises keskkonnas? Kiusamise ja suitsiidikatse detailide kirjeldus. Mil moel hing astub tegevusse?

Hingerahu soovides!


Olemuslik - 23.03.2022 kell 08:20

23.03.2022 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 34. PEATÜKK -Suitsiidikatse õpetab-

Lühikirjeldus: Enesetapukatse tuletab sulle meelde, et oled lahkunud varemgi ja kuhu võiksid pärast surma edasi liikuda? Dramaatiline sündmus aktiveerib hinge järjepideva realistliku ilmnemise. Mõistus väidab, et kohtumine UFO-ga on peatselt võimalik.

Hingerahu soovides!


Olemuslik - 30.03.2022 kell 11:36

30.03.2022 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 35. PEATÜKK -Hingelise tundlikkuse arengu keerdkäigud-

Lühikirjeldus: Kas naine võib olla ingel? Taju- ja tundemaailma areng omalaadse nurga alt vaadatuna. Põgus kirjeldus esimesest armastusest. Iga inimene saab ennast analüüsida ja võib leida vastuseid, miks ta käitus elu jooksul niimoodi ning mitte teistmoodi?

Hingerahu soovides!


Olemuslik - 06.04.2022 kell 11:31

06.04.2022 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 36. PEATÜKK -Inimene võib olla humanist ja samal ajal jõu pooldaja-

Lühikirjeldus: Elulised olukorrad ja perioodid mõjutavad ning suunavad sind astuma isiklikul saatuslikul rajal ja toimetama vastavalt ettemääratusele. Seaduspära kehtib tõenäoliselt tervikuna kogu inimkonna lõikes.

Hingerahu soovides!


Olemuslik - 13.04.2022 kell 08:22

13.04.2022 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 37. PEATÜKK -Saatuse tahtel-

Lühikirjeldus: Isiklikku elukäiku analüüsides võid enese kohta leida palju vastuseid. Ka kõige valusamad sündmused võivad sind õpetada ja mõjutada tegema elumuutvaid otsuseid. Koolikiusu lõppemine ja järeldused.

Hingerahu soovides!


Olemuslik - 17.04.2022 kell 19:04

17.04.2022 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 38. PEATÜKK -Lõhnav pintsel ja ambroosia-

Lühikirjeldus: Võib-olla unes nähtu annab vihjeid, kuidas võib lõppeda Vene-Ukraina sõda?

Hingerahu soovides!


Olemuslik - 27.04.2022 kell 07:29

27.04.2022 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 39. PEATÜKK -Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana-

Lühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus.

Hingerahu soovides!


Olemuslik - 10.05.2022 kell 07:30

10.05.2022 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 40. PEATÜKK -Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana, kolmas lugu-

Lühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus.

Päikeselist kevade jätku soovides!


Olemuslik - 30.05.2022 kell 07:56

30.05.2022 ilmus veebiraamatu - Hinge olemus ja eksistents - https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 41. PEATÜKK -Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana, neljas ja viies lugu-

Lühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus.

Toimekat kevade jätku soovides!


Olemuslik - 15.06.2022 kell 07:48

15.06.2022 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 42. PEATÜKK - Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana, kuues lugu -

Lühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus.

Päikeselist suve jätku soovides!


Olemuslik - 06.07.2022 kell 07:38

06.07.2022 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 43. PEATÜKK -Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana, seitsmes ja kaheksas lugu-

Lühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus.

Sisukat suve jätku soovides!


Olemuslik - 20.07.2022 kell 07:55

20.07.2022 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 44. PEATÜKK -Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana, üheksas ja kümnes lugu-

Lühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus.

Sisukat suve jätku soovides!


Olemuslik - 03.08.2022 kell 07:56

03.08.2022 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 45. PEATÜKK -Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana, 11,12 ja 13 lugu-

Lühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus.

Sisukat suve jätku soovides!


Olemuslik - 24.08.2022 kell 07:38

24.08.2022 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 46. PEATÜKK - Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana, 14 ja 15 lugu.

Lühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus.

Toimekat augusti lõppu soovides!


Olemuslik - 21.09.2022 kell 08:03

21.09.2022 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 47. PEATÜKK Eluohtlikud olukorrad hingelise tundlikkuse tagajana, 16 lugu.

Lühikirjeldus: Eluohtlike sündmuste roll sinu isiku kujundajana. Situatsioonide kirjeldus.

Värvilist sügist soovides!


Olemuslik - 05.10.2022 kell 07:58

05.10.2022 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 48. PEATÜKK Tsiviilellu naasmine, unenäod ja andestamine.

Värvikad nüansid, mis tulevad ajateenistusest tsiviilellu kaasa. Kas uni võib sind viia teistesse dimensioonidesse? Kas uni võib anda energiat? Ja muud teavet unenägudest.

Toimekat sügise jätku!


Olemuslik - 19.10.2022 kell 07:47

19.10.2022 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 49. PEATÜKK -Mõne sõnaga kiindumusest, energiast, Infodimensioonist ja võimalikust ajas reisimisest. Unenägu tegemata elulisest valikust, mida peegeldatakse paralleelsuses-

Lühikirjeldus: Kas energia võib asuda Infodimensioonis? Kas ID on seotud võimalusega reisida ajas? Kas veel sõnastamata info jäävuse seadus võib käsitleda sinu elu jooksul tegemata valikuid? Kas kogetud valu meenutamine võib valu vähendada või sootuks kaotada?

Rahulikku sügist!


Olemuslik - 02.11.2022 kell 08:41

02.11.2022 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 50. PEATÜKK -Ennustavad ja selgitavad uned. Sa võid teada ette tulevasi sündmuseid. Mõtteid Infodimensioonist. Positiivne ja negatiivne energia-

Lühikirjeldus: Unenägu selgitab, et Keskerakond kaotab hääli. Uni kirjeldab, et ajas reisimine on ikkagi võimalik. Mis imevigur see Infodimensioon on? Kas kogu nähtav ja nähtamatu meie ümber ehk kõiksus on puhas energia? Kas energiat saab objektipõhiselt identifitseerida?


lati - 15.11.2022 kell 21:45

Mingit hinge pole olemas.


Olemuslik - 16.11.2022 kell 09:06

16.11.2022 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 51. PEATÜKK -Paari sõnaga armastusest-

Lühikirjeldus: Kas armastuse tulemist ja kaaslase leidmist on võimalik ette teada? Kas armastust saab lubada või keelata? Kas armastuse energia pärineb immateriaalsusest?


Olemuslik - 30.11.2022 kell 09:10

30.11.2022 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 52. PEATÜKK -Suremine, olemine ja taassündimine-

Lühikirjeldus: Väike väljavõte hinge teekonnast pärast keha surma. Võimaliku kõiksuse struktuuri kujutamine. Kas valguskiirus ikkagi on suurim kiirus? Kas ümbritsev nähtav, kogetav ja tunnetatav keskkond on ainult kolmemõõtmeline?


Olemuslik - 21.12.2022 kell 09:21

21.12.2022 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 53. PEATÜKK - Saatuslik käekiri -

Lühikirjeldus: Iga inimene täidab teise inimese suhtes teatud rolli, mida on võimalik osaliselt ette teada. Mil määral on äsja surnud ja sündinud inimese silmad sarnased? Imiku võimete ja energia lühiseletus. Kas surma peatset saabumist on võimalik ära tunda? Millist osa mängib materialism inimese hinge kujunemisel?

Häid jõule ja meeleolukat aasta lõppu!


Olemuslik - 11.01.2023 kell 10:11

11.01.2023 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 54. PEATÜKK -Ärkamine-

Lühikirjeldus: Kas eluohtlik õnnetus võib avada ukse hingemaailma? Miks on uni osaliselt või ei ole üldse meeles? Miks une sisu ei ole alati hästi ja selgesti arusaadav? Miks on unes ainult mõni üksik detail, millest aru saan? Kas inimene on suuteline une pildikeelt niimoodi koostama, et esitatakse reaalselt toimunud minevikusündmused, millest sa ennem unenägu teadlik ei olnud? Kas sa oled suuteline looma iseseisvalt une stsenaariumi, mis on ennustav ja nähtu realiseerub tulevikus? Ja muud unega seotud küsimused-vastused.

Aktiivset aasta algust!


Olemuslik - 01.02.2023 kell 15:50

01.02.2023 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 55. PEATÜKK -Saatuslik esmapilk-

Lühikirjeldus: Kas praeguses elus on võimalik tunda ära tuttavat või lähedast hinge eelmisest või eelmistest eludest? Kirjeldus ja hingelis-filosoofiline mõtisklus Kaisa Selde reinkarnatsiooni näite põhjal.


Olemuslik - 22.02.2023 kell 08:30

22.02.2023 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 56. PEATÜKK -Surm hüüab tulles-

Lühikirjeldus: Kas surma on võimalik ette näha? Kas saabuvat ja saabunud surma saab tajuda? Nüansirikas ja hingelis-filosoofiliselt rikastatud jutustus surmast Kaisa Selde ning ema näidete alusel.


Olemuslik - 22.03.2023 kell 14:42

22.03.2023 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 57. PEATÜKK -Ema hing on minuga-

Lühikirjeldus: KE oluline häältekaotus Riigikogu valimistel oli kirjas ennustavas unenäos pool aastat tagasi. Lein võib anda võimaluse tundlikkuse kasvuks ja kommunikatsiooniks teiste hingedega ning visiitideks immateriaalsesse dimensiooni. Fenomenide ilmnemine. Armastuse definitsioon.


Olemuslik - 26.04.2023 kell 10:24

26.04.2023 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 58. PEATÜKK - Erinevate dimensioonide külastamine. Surmaeelsed seisundid -

Lühikirjeldus: Unes ja ilmsi on võimalik samal hetkel liigelda erinevates ajastutes ja dimensioonides. Kas sinu elu tegemata valikud on kuskil kirjas ja neid on võimalik näha ning kogeda? Tajuda ja läbielada surmaeelset olukorda on põhjuslik.


Olemuslik - 31.05.2023 kell 15:18

31.05.2023 ilmus veebiraamatu -Hinge olemus ja eksistents- https://olemuslik.wordpress.com/ järgmine 59. PEATÜKK -Uni on infoallikas-

Lühikirjeldus: Uni võib jagada teavet sinu eelmiste elude kohta. Kas inimene peaks ahnuse algosakest eneses vähendama? Kas ja millises ulatuses on kurjus kõiksuses levinud?

58-ndat peatükki on oluliselt täiendatud 30.04 seisuga lõigus -27.03.2015, reede. Uni vastu hommikut-. Unele on lisatud täiesti uus osa resümeest -Viienda lähtepunkti lisan 30.04.2023 kui peatükk on juba ilmunud...-

Head suve algust!